Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kryteria przyznawania dzikich kart na Sierra Polish Open oraz Wrocław Open (liga Pro Golf Tour)

W tym roku w Polsce odbędą się dwa turnieje z cyklu europejskiej ligi zawodowej Pro Golf Tour: Sierra Polish Open (Sierra GC, 30.07 – 1.08.2017) oraz Wrocław Open (Gradi GC, 3-5.09.2017). Zarząd PZG w porozumieniu z organizatorami wydarzeń przyzna w sumie 21 dzikich kart.

W przypadku Sierra Polish Open karty zostały rozdystrybuowane w sposób następujący:

  • 4 karty – najwyżej sklasyfikowani zawodnicy czterech turniejów regionalnych Mistrzostw Regionów 2017
  • 1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Seniorów 2017
  • 1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Mid-Amatorów 2017
  • 2 karty – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Match Play 2017
  • 7 kart –   do decyzji trenera kadry narodowej

Natomiast możliwość udziału we Wrocław Open otrzymają zawodnicy wg poniższego schematu:

  • 1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostwa Polski Match Play 2017
  • 2 karty – dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników Międzynarodowych Mistrzostw Polski Mężczyzn 2017
  • 1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów 2017
  • 1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Mid-Amatorów 2017
  • 1 karta – najwyżej sklasyfikowany zawodnik Mistrzostw Polski Seniorów 2017.

Zawodnikami uprawnionymi do uzyskania dzikich kart są osoby posiadające kartę HCP PZG na aktualny sezon w chwili uczestnictwa w zawodach objętych klasyfikacją bez względu na przynależność narodową. Jeżeli zawodnik uzyskał już wcześniej dziką kartą na dany turniej podczas wymienionych zawodów, to w takiej sytuacji karta przechodzi na kolejnego, najwyżej sklasyfikowanego golfistę w zawodach. Można zdobyć tylko jedną kartę na dany turniej Pro Golf Tour, której nie można przekazywać innym zawodnikom. W przypadku rezygnacji z dzikiej karty, przechodzi ona na kolejnego najwyżej sklasyfikowanego zawodnika wg klasyfikacji końcowej w/w zawodów.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG