Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 37/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 37/2017

 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji projektu EAGLE 2.0

 

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG, po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez biuro PZG oraz wykonawcę projektu EAGLE 2.0, podjął decyzję wprowadzaniu korekty do harmonogramu realizacji projektu, który następnie zostanie aneksem wprowadzony do umowy
z Wykonawcą.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny