Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 39/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 39/2017

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG uchwalił Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk PZG, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 uchwały Zarządu PZG nr 392017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny