Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 43/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 21 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 43/2017

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

1)      Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski (2-3 września 2017 r.) w Kalinowych Polach organizowane przez Wielkopolski Klub Golfowy.

2)      Przesiep Open by Mitukiewicz.pl rozgrywany w dniach 12-14 października 2017 w Sobienie Królewskie G&CC.

3)      Silesia Junior Open (9-10 września 2017 r.) organizowane w Armada Golf Club oraz Golf Resort Lipiny przez Armada Golf Club.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG