Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Już w październiku kurs na certyfikat Dyrektora Turniejów Golfowych PZG

W dniach 13 – 14 października 2017 na polu Lisia Polana GC Polski Związek Golfa przy wsparciu Komisji Sędziowskiej i Komisji Kalibracyjno – Handicapowej zorganizuje szkolenie na dyrektorów turniejowych. Do 5 października można przesyłać zgłoszenia uczestnictwa.

Bardzo ważnym elementem organizacji i przebiegu każdego turnieju golfowego jest Komitet Turniejowy. Dlatego też od kompetencji poszczególnych członków Komitetu zależy profesjonalizm i sukces przedsięwzięcia, jak i poziom zadowolenia uczestników. Dotyczy to nie tylko turniejów mistrzowskich, czy rankingowych, ale także każdego turnieju klubowego i sponsorskiego. Rośnie także świadomość i wymagania samych zawodników. Coraz częściej oczekują od organizatorów, aby szczególnie turnieje mające wpływ na zmiany HCP prowadziły kompetentne i odpowiednio przeszkolone osoby z Reguły Gry  w Golfa, Tempa Gry, czy biegłej obsługi Systemu HCP i oprogramowania EAGLE.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi R&A oraz wzorem bardziej rozwiniętych federacji, PZG stopniowo dążyć będzie by w najbliższych latach turnieje golfowe były prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone i posiadające oficjalny certyfikat.

Celem kursu jest przygotowanie zawodowe osób prowadzących turnieje golfowe w Polsce poprzez podniesienie ich poziomu kompetencji z zakresu reguły gry w golfa, przygotowania pola oraz metodyki prowadzenia i administrowania turniejami przy wsparciu narzędzi informatycznych.

Kurs jest skierowany do wszystkich osób prowadzących turnieje golfowe, pragnących uzyskać kompetencje uprawniające do prowadzenia takich turniejów wraz z poszerzeniem wiedzy z zakresu reguł gry w golfa.

Ukończenie kursu uprawnia do uzyskania oficjalnego certyfikatu PZG z zakresu prowadzenia turnieju golfowego zgodnie z zasadami R&A.

Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited, zgodnie Regułami Gry w Golfa 2016 – 2019.

Kierownik kursu: Krzysztof Góra – przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG

Cena (bez noclegu) – 499 zł/ os.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres rules@pzgolf.pl do 5 października 2017.

Więcej informacji u kierownika kursu Krzysztofa Góry  (e-mail: rules@pzgolf.pl) lub w biurze PZG (e-mail biuro@pzgolf.pl , tel. 22 6305560)

Załączniki

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program szkolenia
  3. Harmonogram zajęć
  4. Wykładowcy szkolenia

Fot. PZG

 width=

 

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny