Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs na certyfikat Dyrektora Turniejowego PZG zakończony

W minioną sobotę na polu Lisia Polana GC zakończyło się dwudniowe szkolenie dyrektorów turniejowych PZG. Przeprowadzili je członkowie Komisji Sędziowskiej i Komisji Kalibracyjno – Handicapowej.

Kurs kierowany był do wszystkich osób prowadzących turnieje golfowe, pragnących uzyskać kompetencje uprawniające do prowadzenia takich turniejów wraz z poszerzeniem wiedzy z zakresu reguł gry w golfa. Łącznie wzięło w nim udział ponad 30 przedstawicieli pól i klubów golfowych, stowarzyszeń oraz firm eventowych. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat Dyrektora Turniejowego PZG.

„O olbrzymiej różnorodności działań i kompetencji Komitetu mogli się przekonać uczestnicy pierwszego kursu dla dyrektorów turniejów golfowych. W czasie jego trwania wykładowcy kładli szczególny nacisk na znajomość obowiązków i odpowiedzialności Komitetu, poczynając od przygotowania regulaminu turnieju, udzielania prawidłowej i rzetelnej informacji, jak również postępowania w czasie sytuacji krytycznych podczas turnieju” – powiedział Krzysztof Góra, przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG oraz kierownik kursu.

W trakcie jego zajęć omówione zostały zagadnienia związane z prawidłowym oznakowaniem pola, lokalizacją dołków i tempem gry, a także poruszono istotny problem każdego turnieju dla amatorów, czyli kwestię wysokości nagród dla zawodników.

Z problemami przygotowania pola i jego konserwacji, przed jak i w trakcie turnieju, przyszłych dyrektorów turniejów golfowych zapoznał manager pola golfowego w Binowie – Sławomir Piński. Przedstawił on także wiele rozwiązań w zakresie układania grup startowych jak i prowadzenia biura.

W bloku poprowadzonym przez sędzię Jolantę Makuch uczestnicy zgłębili zagadnienia reguł gry w golfa, reguł lokalnych oraz zapoznali się z problemami dotyczącymi redagowana regulaminów. Natomiast Janusz Mojsiewicz, dyrektor turniejów mistrzowskich PZG, omówił prowadzenie turnieju od strony systemu Eagle 2.0, a także poruszył problematykę miejsca „scoring area”.

„Był to pierwszy taki kurs w Polsce. Okazało się, że omawiane zagadnienia były na tyle nowe i interesujące, że nawet doświadczeni organizatorzy turniejów golfowych stwierdzili, że takie różnorodne podejście pozwoliło im uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę. Podążając za wzorcami z innych, bardziej rozwiniętych federacji golfowych oraz zgodnie z wytycznymi R&A, Polski Związek Golfa stopniowo będzie zmierzać w kierunku, aby w najbliższych latach turnieje golfowe były prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone i posiadające oficjalny certyfikat” – podsumował Góra.

Lista osób z certyfikatem Dyrektor Turniejów PZG: TUTAJ.

Fot. PZG

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG