Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostatni dzwonek: zapisy na kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf

Tylko do wtorku, 10 października, można zgłaszać swój udział w kursie instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf. Część specjalistyczna szkolenia odbędzie się w dn. 16-24 października na polu Lisia Polana GC.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia rekreacyjnego z golfa. Głównymi zadaniami są nauczanie i doskonalenie techniki gry w golfa, zapoznanie z zakresem wiedzy teoretycznej zawartej w tematyce wykładów oraz prowadzenie zajęć w formie instruowania gry (techniki) w golfa w treningu oraz walce sportowej.

Część specjalistyczna kursu (90 godzin dydaktycznych) kierowana jest do absolwentów kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz sport. Zapraszamy również zainteresowane osoby, które posiadają instruktora rekreacji w innej dyscyplinie i odbyli już część ogólną kursu. Absolwenci kursu otrzymają legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf.

Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych: 90 godzin części specjalistycznej i 60 godzin części ogólnej prowadzonej w formie e-learningu. Z części ogólnej kursu zwolnione są osoby, które ukończyły kierunek studiów turystyka i rekreacja lub osoby posiadające stopień instruktora rekreacji ruchowej w określonej specjalności.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 16.10- 24.10. 2017 r. (część specjalistyczna)
Planowana cena* części specjalistycznej kursu: 1500 zł/ os. (w przypadku mniejszej ilości osób 2000 zł/ os)
Planowana cena* części ogólnej kursu: 200 zł/os.
Planowane miejsce kursu: Lisia Polana KG
Prowadzący: instruktorzy i trenerzy PGA Polska

Kandydat na kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF ze specjalnością golf musi posiadać:

  1. Co najmniej wykształcenie średnie
  2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy)

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie kurs (wzór podania na stronie internetowej AWF Warszawa w zakładce Studia podyplomowe i kursy)
  2. Zdjęcie w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres studiapodyplom@awf.edu.pl)
  3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dobrym stanie zdrowia
  4. Ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa lub w dniu rozpoczęcia kursu po wcześniejszym powiadomieniu organizatorów.

Więcej informacji TUTAJ.

Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
Gmach Główny, pok. 63 – miejsce składania dokumentów
tel: 22 834 56 16 lub 22 834 04 31 wew. 436, lub kom. 795 131 359
fax: 22 834 56 16
e-mail: studiapodyplom@awf.edu.pl

*W zależności od liczby osób, cena może ulec zmianie.

Fot. PZG

 width=

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG