Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 48/2017 z dnia 5 października 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 48/2017

z dnia 5 października 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyznaczenia delegata na WZD EGA

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

 § 1.

Delegatem PZG na WZD EGA 2017 będzie Marek Michałowski, prezes zarządu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG