Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 50/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 50/2017

z dnia 6 listopada 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG na 2018 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdzenia harmonogram Turniejów Mistrzowskich PZG na 2018 r. zgodnie z poniższą tabelą:

turnieje18

§2.

Harmonogram może ulec zmianom.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny