Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Skład kadry narodowej PZG na 2018 r.

W dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PZG uchwalił:

1)   Szczegółowe zasady powoływania kadry narodowej PZG na 2018 r.

2)   Skład kadry narodowej seniorów i juniorów na 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami członek kadry narodowej zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych. Powołany zawodnik staje się członkiem kadry narodowej z chwilą dostarczenia do siedziby PZG osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

1)   podpisanego przez Oświadczenia Członka Kadry Narodowej stanowiącego załącznik i integralną część w/w regulaminu,

2)   kserokopię aktualnych badań lekarskich wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Badań Lekarskich (do pobrania TUTAJ).

Prosimy o dostarczenie powyższych dokumentów do Biura PZG niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r. Brak reakcji zostanie odczytany jako rezygnacja z członkostwa w kadrze narodowej, co będzie równoznaczne z wykreśleniem z jej składu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że obowiązki trenera kadry narodowej objął od 1 stycznia 2018 r. Alvin Brasseaux (t. 518 110 564, email: a.brasseaux@sobieniekrolewskie.pl), z którym prosimy o bezpośredni kontakt w sprawach merytoryczny i szkoleniowych. Od strony organizacji szkolenia i Biura PZG wspierać go będzie Janusz Mojsiewicz (t. 664 316 511, organizacja@pzgolf.pl)

Program szkolenia oraz kryteria powoływania do reprezentacji Polski zostaną opublikowane wkrótce, po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie!

Ze sportowym pozdrowieniem,
Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny

Polski Związek Golfa

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG