Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG 26 maja 2018 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 maja 2018 r. w Warszawie w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od ul. Nowogrodzkiej / w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego), w pierwszym terminie na godzinę 14.30 oraz w drugim terminie na godzinę 15.00.

W załączeniu:
Zawiadomienie nr 1 – WZD PZG 2018

Partner Strategiczny

Partner Generalny