Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Materiały dotyczące proponowanych zmian w przepisach wewnętrznych PZG na WZD w dniu 26 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że materiały dotyczące proponowanych zmian w Statucie PZG oraz regulaminie Komisji Rewizyjnej PZG zostały zamieszczone w Koncie Golfisty w serwisie PZG pod tym linkiem https://eagle2.pzgolf.pl/account/#/document/wz w katalogu Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 26 maja 2018 r.

Zwracamy uwagę, że proponowane zmiany zostaną poddane pod głosowanie podczas obrad najbliższego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa, które odbędzie się 26 maja 2018 r. w Warszawie w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od ul. Nowogrodzkiej / w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego), w pierwszym terminie na godzinę 14.30 oraz w drugim terminie na godzinę 15.00.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG