Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie o Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG 26 maja 2018 r.

W nawiązaniu do Zawiadomienia nr 1 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Zarząd Polskiego Związku Golfa ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 maja 2018 r. w Warszawie w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 (nieopodal Dworca Centralnego PKP),  w pierwszym terminie na godzinę 14.30 oraz w drugim terminie na godzinę 15.00.

Dokumenty na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG (Konto Golfisy) po zalogowaniu – pod tym linkiem https://eagle2.pzgolf.pl/account/#/document/wz w katalogu Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 26 maja 2018 r.

W załączeniu:
Zawiadomienie nr 2 – WZD PZG 2018

Partner Strategiczny

Partner Generalny