Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Projekt stategii rozwoju golfa w Polsce do 2022 r. na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dniu 26 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartymi w „Kodeksie dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych” oraz harmonogramem ich wdrażania Polski Związek Golfa zobowiązany jest przyjąć w 2018 r. strategię rozwoju dyscypliny. Strategia podlegać będzie aktualizacji w cyklach rocznych.

W związku z powyższym Zarząd PZG przesyła w załączeniu projekt „Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.”, który zostanie poddany pod głosowanie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 26 maja 2018 r.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Załączniki:

1. Projekt Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG