Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat w sprawie ogłoszenia naboru do Komisji Golfa Kobiecego PZG

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-25 września 2018 r. prowadzony będzie otwarty nabór do Komisji Golfa Kobiecego PZG obecnej kadencji Zarządu PZG. Zgodnie § 14 ust. 3 Statutu PZG kadencja komisji problemowych wygasa wraz z końcem kadencji Zarządu.

W związku z powyższym zapraszamy kluby golfowe zrzeszone w PZG o przesyłanie do PZG kandydatur swoich członków zgodnie z poniżej opisanymi zasadami naboru. Skład komisji zostanie wyłoniony podczas październikowego posiedzenia Zarządu PZG.

Zasady naboru do Komisji Golfa Kobiecego PZG:

  1. Kandydatury powinny być zgłaszane przez kluby w terminie od 4 do 25 września 2018.
  2. Wymagania formalne dla kandydatów:
  • posiadanie ważnej licencji PZG,
  • wypełnienia Formularza Aplikacyjnego,
  • sporządzenie krótkiego uzasadnienia kandydatury oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć w pracy społecznej na rzecz rozwoju golfa kobiecego w Formularzu Aplikacyjnym.

Podpisaną przez kandydata/kę i władze klubu zgłaszającego aplikację należy zeskanować i przesłać na adres email: biuro@pzgolf.pl lub przesłać listem poleconym na adres Polski Związek Golfa, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, do dnia 25 września 2018 r.

Do pobrania:

W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z Biurem PZG.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG