Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Istotne zmiany w regułach od 2019 roku

Wraz z Nowym Rokiem 2019 wchodzą w życie nowe reguły gry w golfa, które wprowadzają wiele istotnych zmian. W niniejszym artykule przedstawiamy najistotniejsze zmiany oraz zasady postępowania, aby zminimalizować ryzyko naruszenia reguł.

Graj piłkę tak jak leży i na takim polu jakim je zastałeś

W nowych regułach będzie obowiązywać podstawowa zasada gry w golfa – „graj piłkę tak jak leży i na takim polu jakim je zastałeś”. Takie podejście spowoduje, że gra będzie co prawda trudniejsza, ale na pewno zgodna z regułami. W sytuacjach wątpliwych grajmy dwoma piłkami (format stroke play) i po skończeniu rundy koniecznie poinformujmy o tym komitet i wyjaśnijmy wszystkie wątpliwe sytuacje.

Pamiętajmy również o tym, że interpretacja reguł przez współgracza, mimo jego dobrych chęci, nie zawsze jest właściwa.

Uwolnienie

Podczas brania uwolnienia, z karą lub bez kary, zawsze występują dwie metody postępowania: dropowanie albo odkładanie piłki. Oba procesy są wszystkim dobrze znane, ale wraz z wprowadzeniem nowych reguł bardziej zaufano graczom i ich sposobom postepowania. Gracz nie musi się obawiać, że zostanie ukarany, gdy okaże się, że umieścił piłkę np. o 2 mm dalej lub zdropował pół metra w bok od miejsca jej poprzedniego położenia, pod warunkiem, że postępował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i na podstawie ogólnie dostępnych informacji.

Dropowanie

Do sposobu dropowania wprowadzono dwie istotne zmiany: wysokość dropowania i miejsce zatrzymania się piłki po zadropowaniu. Jeżeli proces dropowania będzie niezgodny z nowymi regułami, to gracz otrzyma jedno uderzenie karne. Jeżeli zagra piłkę, która zatrzymała się poza obszarem dropowania, to będą aż dwa uderzenia karne.

Na rysunkach przedstawiono nowe sposoby dropowania piłki.

2

1

 

Odmierzanie obszaru uwolnienia

Inna nowością jest określenie długości kija, którego używamy do odmierzania obszaru uwolnienia. Długość jednego kija jest stała dla danego gracza podczas całej rundy. Jest to długość najdłuższego kija znajdującego się aktualnie w torbie golfowej, oprócz puttera. Podczas wyznaczania obszaru uwolnienia nie musimy wyciągać z torby drivera, a oszacować tę długość tak, aby nie przekroczyła dopuszczalnej długości uwolnienia.

Obszary kary

Według nowych reguł przestała obowiązywać nazwa hazardy wodne i zastąpiono ją obszarem kary. Tak jak dotychczas będą występować żółte i czerwone obszary kary. Sposób brania uwolnienia będzie identyczny jak dotychczas z tym, że w czerwonym obszarze kary nie będzie uwolnienia bocznego po drugiej stronie obszaru kary. W obszarach kary zawodnik nie zostanie ukarany za dotknięcie ziemi kijem lub ręką czy za przesuwanie gałęzi lub liści.

Bunkry

Podobnie jak w obszarach kary tak i w bunkrach można dotykać podłoża (piasku) ręką lub kijem gdy nie ma to znamion testowania warunków w bunkrze. Nie wolno umieszczać kija ani z przodu ani z tyłu piłki. Wolno przesuwać i usuwać kamienie i liście, gdy piłka znajduje się w bunkrze. Zmieniono definicje bunkra tak, że ściana bunkra bez względu na to czy jest bez trawy czy pokryta trawa, nie jest częścią bunkra. Została wprowadzona dodatkowa opcja uwolnienia z bunkra, gdy piłka jest nie do zagrania. Zawodnik może wyjść z bunkra na linii łączącej flagę i leżącą piłkę w bunkrze do tyłu na ile uważa za stosowne i tam dropować piłkę w obszarze uwolnienia, ale wtedy z dwoma punktami kary.

3

 

Gra na putting green

Wiele ułatwień wprowadzono podczas grania na putting green. Nie będzie trzeba usuwać flagi z dołka. Zawodnik musi zdecydować przed wykonaniem putta czy woli puttować z flagą czy bez. Stąd też nie będzie kary za uderzenie piłką we flagę.

Zmieniła się zasada zakończenia dołka, gdy piłka opiera się o flagę. Dotychczas o wyniku na dołku decydowało wyjęcie flagi i czy piłka wpadło do dołka czy nie. Teraz zależy to od położenia piłki. Jeżeli okaże się, że najmniejsza część piłki opierającej się o flagę znajduje się poniżej poziomu trawy, to piłka jest w dołku.

Przed puttowaniem można naprawiać wszystkie uszkodzenia jakie wystąpią na linii grania (dawniej puttowania) oraz oczywiście wszędzie indziej. Dopuszcza się dotykanie linii gry w celu pokazania linii grania.

Przemieszczenie piłki

Jeżeli podczas grania na polu golfowym przypadkowo zostanie przemieszczona piłka, to nie będzie za to żadnej kary pod warunkiem, że piłka zostanie odłożona na swoje poprzednie miejsce.

Zagubiona piłka i piłka prowizoryczna

Zmieniono zasady poszukiwania piłki zgubionej i grania piłki prowizorycznej. Dotychczas jeżeli zawodnik uważał, że zagrana piłka może być zagubiona lub mogła wyjść na aut i zdecydował się na granie piłki prowizorycznej musiał to zrobić przed odejściem z miejsca uderzenia piłki. Obecnie oprócz skrócenia czasu do trzech minut na poszukiwanie zagubionej piłki, zawodnik może w dowolnym momencie pójść i zagrać piłkę prowizoryczną z miejsca poprzedniego uderzenia.

Komitet turniejowy dostał dodatkowe uprawnienia związane z wprowadzeniem reguł lokalnych, które mogą przyspieszyć granie w przypadku zagubionej piłki, która umożliwia zawodnikowi, który nie zagrał piłki prowizorycznej na zadropowanie z dwoma punktami kary drugiej piłki za piłkę zagubioną. Dropowanie może być wykonane na fairway na wysokości zagubienia piłki.

Sprawdzanie piłki

Podczas identyfikacji lub sprawdzenia piłki zawodnik nie musi anonsować takiego zamiaru współgraczowi, ale samemu w sposób zgodny z regułami sprawdzić piłkę.

Wbita piłka

Zasada wbitej piłki obowiązuje w całym obszarze głównym, ale jeżeli komitet chce aby obowiązywało to tylko na krótko przyciętej trawie (tak jak w obecnych regułach), to zakaz musi wprowadzić regułą lokalną. Podobnie sprawa wygląda ze sprzętem (np. mierniki do pomiaru odległości) – domyślnie można używać podczas rundy.

Trenowanie na polu podczas kilkudniowego turnieju

Nowością jest zgoda na trenowanie podczas kilkudniowego turnieju na polu turniejowym po zakończeniu rundy w danym dniu. Zawodnikowi nie wolno trenować na polu przed rundą, ale może trenować na nim, gdy skończy swoją rundę w danym dniu.

Poprawienie obszaru zamierzonego ustawienia

W sytuacjach gdy zawodnik poprawia obszar zamierzonego ustawienia, swingu czy położenia piłki to zgodnie z regułami otrzymywał dwa punkty kary. Obecnie zawodnik może uniknąć kary, gdy doprowadzi poprawiony obszar do takiego stanu jaki zastał.

Caddie

Wprowadzono dodatkowe restrykcje związane z pomaganiem przez caddie podczas przygotowywania się zawodnika do uderzenia.

Dotychczas caddie mógł stać z tyłu na linii grania aż do momentu, gdy zawodnik zamierzał się do uderzenia piłki. Natomiast teraz caddie musi zejść z linii już w momencie gdy zawodnik zamierza przyjąć ustawienie do uderzenia.

Inną zmianą związaną z caddie są jego dodatkowe uprawnienia związane z podnoszeniem piłki na greenie. Caddie ma prawo, bez dodatkowej autoryzacji, do podniesienia piłki gracza na greenie i tylko na greenie.

 

4

W artykule wykorzystano materiały graficzne z publikacji R&A

Krzysztof Góra
Sędzia PZG

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG