Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 14/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powierzenia samochodów służbowych pracownikom biura

Na podstawie § 21 statutu oraz Polityki używania samochodów służbowych PZG z dnia 1 października 2017 r. Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG powierza:

  1. Bartłomiejowi Chełmeckiemu samochód marki Toyota przekazywany PZG przez Polski Komitet Olimpijski w celu realizacji zadań i obowiązków służbowych pełnionych na stanowisku sekretarza generalnego PZG.
  2. Januszowi Mojsiewiczowi samochód marki Skoda Octavia Combi nr rej. WZ8627K w ceku realizacji zadań i obowiązków służbowych pełnionych na stanowisku dyrektora sportowego.

§ 2.

Pracownicy mogą poza godzinami pracy w PZG mogą wykorzystywać powierzone samochody służbowe do celów prywatnych. W przypadku zamiaru wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych zainteresowany powinna w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie do PZG.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG