Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 3/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmian w systemie HCP PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG Zarząd PZG wprowadza następujące zmiany do Systemu HCP PZG z początkiem sezonu 2018:

  1. Każdy golfista z kategorii HCP od 2 do 6 (nie wliczając zawodników kadry narodowej z 2 kategorii HCP) może w danym sezonie wprowadzić do systemu Eagle maksymalnie 15 rund EDS podnoszących jego handikap.
  2. Na zmianę handikapu zawodnika kadry narodowej z kategorii HCP I i II (do HCP 11,4) wpływają tylko wyniki uzyskane w turniejach zaliczanych do Rankingu PZG.
  3. Dostosowanie systemu Eagle do zmian handicapowych wskazanych w punkcie 1 i 2 powyżej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny