Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 32/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r.

 

Uchwała nr 32/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przedłużenia okresu urzędowania Komisji Problemowych Zarządu PZG poprzedniej kadencji.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął uchwałę o powierzeniu dotychczasowych, pełnionych obowiązków członkom komisji problemowych zarządu poprzedniej kadencji do czasu kolejnego posiedzenia Zarządu PZG, które zaplanowane zostało w I połowie września b.r. Do tego czasu, odpowiedni członkowie zarządu wg. swoich kompetencji, skompletują lub przedstawią propozycje składu komisji problemowych Zarządu nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG