Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 41/2018 z dnia 17 września 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 17 września 2018 r.

 UCHWAŁA NR 41/2018

z dnia 17 września 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania Komisji Problemowych Zarządu PZG kadencji 2018-2022

§ 1.

Na wniosek Janusza Kazberuka Wiceprezesa ds. handicapowych i dyscyplinarnych Zarząd PZG powołuje Komisję Handicapowo- Kalibracyjną w następującym składzie:

  1. Tadeusz Grodziński – przewodniczący
  2. Dariusz Okrasa – v-ce przewodniczący
  3. Sławomir Piński – członek
  4. Radosław Frańczak – członek
  5. Artur Krajewski – członek
  6. Beata Okrasa – członek
  7. Janusz Mojsiewicz – członek

 § 2.

Na wniosek Janusza Kazberuka Wiceprezesa ds. handicapowych i dyscyplinarnych Zarząd PZG na stanowisko Przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego PZG Bożenę Kowalczykowską. B. Kowalczykowska przedstawi Zarządowi PZG propozycję składu pozostałych członków komisji na kolejnym posiedzeniu Zarządu PZG, w oparciu o wyniki otwartego naboru prowadzonego w dniach 4-25 września 2018 r.

 § 2.

Na wniosek Grzegorza Puszkarskiego Wiceprezesa ds. prawnych i sędziowskich Zarząd PZG powołuje Komisję Sędziowską w następującym składzie:

  1. Krzysztof Góra – przewodniczący
  2. Jerzy Błaszczuk – członek
  3. Krzysztof Pulsakowski – członek

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG