Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 27 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 27 maja 2019 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej), w pierwszym terminie na godzinę 11.00 oraz w drugim terminie na godzinę 11.30.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Zawiadomienie nr 1 – WZD PZG 2019

Partner Strategiczny

Partner Generalny