Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat dot. zasad powoływania na zgrupowania i konsultacje KN 2019

Szanowni Kadrowicze, Trenerzy i Rodzice,

w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, uprzejmie wyjaśniamy, że zasady powołań na zgrupowania i konsultacje KN są następujące:

1. Podstawą powołania na zgrupowanie i konsultacje jest pisemne zaproszenie otrzymane od PZG, a następnie potwierdzenie uczestnictwa przez kadrowicza albo jego opiekunów prawnych (w przypadku juniorów).

2. Lista osób zakwalifikowanych na zgrupowanie jest uprzednio zatwierdzana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które współfinansuje program szkolenia KN i nadzoruje jego wykonanie.

3. Powołanie kadrowiczów na zgrupowania i konsultacje następuje na podstawie decyzji trenera kadry narodowej w oparciu o następujące przesłanki:

  1. Zaplanowana liczba osób i budżet zgrupowania/konsultacji;
  2. Adresaci (płeć, kategoria wiekowa) i cel zgrupowania;
  3. Zaproszenia są kierowane do adresatów wg kolejności wynikającej z zajmowanej aktualnie lokaty w Rankingu Kadry Narodowej (Order of Merit), przy uwzględnieniu przewidywanej liczby miejsc. Przy czym trener może wziąć też pod uwagę:

4. Zasady te są analogiczne do tych jakie obowiązują przy powoływaniu do KN oraz reprezentacji Polski w ramach startów zagranicznych i mistrzowskich przewidzianych programem.

5. Mając powyższe na uwadze, nie można z góry zakładać, że dany zawodnik KN weźmie udział we wszystkich akcjach szkoleniowych (zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach) wymienionych w programie. Na wszystkie z nich trzeba się zakwalifikować i zostać formalnie powołanym (otrzymać pismo z PZG) na podstawie przyjętych kryteriów.

6. Lista uczestników akcji szkoleniowych jest na bieżąco publikowana w komunikatach na stronie PZG oraz TUTAJ.

Z golfowym pozdrowieniem,

Bartłomiej Chełmecki
Sekretarz Generalny
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG