Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet członkiem wspierającym PZG

25 marca Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet zostało przyjęte w poczet członków wspierających Polskiego Związku Golfa. Włączenie tej pozarządowej organizacji pod skrzydła PZG to efekt zawiązanej współpracy z Komisją Golfa Kobiecego, mającej na celu realizację konkretnych zadań na rzecz rozwoju damskiego golfa w Polsce. 

Zarówno Polski Związek Golfa, jak i Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet podpisały „Woman in Golf Charter” – dokument R&A zobowiązujący sygnatariuszy do pracy nad zwiększeniem obecności płci pięknej w tym sporcie.

Jak podkreśliła przewodnicząca komisji Bożena Kowalczykowska współpraca ze stowarzyszeniem ma być formą wzajemnego uzupełniania się, która może zaprocentować efektem synergii.

Będąc częścią PZG, czujemy się organem odpowiedzialnym na rozwój golfa, ale nasza komisja składa się tylko z czterech pań, więc trudno o realne działania w terenie. Możemy mówić o wytyczaniu kierunku, ale to takie organizacje jak PSGK mają dużo większe możliwości”- powiedziała członkini klubu golfowego Kalinowe Pola GC, która 17 września 2018 r. stanęła na czele komisji.

Pod jej przewodnictwem KGK przyglądała się pracy stowarzyszenia, analizując złożony dużo wcześniej wniosek o jego akces do związku. Przed ostateczną decyzją zarządu PZG w tej sprawie, w lutym odbyło się spotkanie obu organizacji, na którym zostały przedyskutowane wszelkie pola wspólnego działania. W opinii Kowalczykowskiej „to była twórcza i kreatywna rozmowa z zarządem PSGK”. W jego składzie są: prezes Elżbieta Panas, wiceprezes Dominika Antoniszczak, Renata Filipek-Baryłowska, Barbara Kozicka i Anna Zabłocka.

Komisja doceniła nasze wcześniejsze działania i podała rękę do współpracy. Nie ma mowy o żadnej konkurencji, skoro łączy nas jeden cel. A jako osoba, która lata temu zakładała tę komisję doskonale rozumiem podział ról. Cieszę się, że PZG dostrzegł ludzi pracujących społecznie. W końcu rozwój sportu bazuje na wolontariuszach, a my jako PSGK naszą rolę postrzegamy właśnie, jako społeczną pracę na rzecz naszej ukochanej dyscypliny” – powiedziała reprezentująca PSGK Elżbieta Panas.

Misją powstałego w 2015 r. Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet jest popularyzacja golfa wśród kobiet w Polsce. Wśród prac PSGK, poza wymienionymi wyżej, warto odnotować działania wspierające obchody 25-lecia PZG, na czele z wydaniem Kalendarza „Golfistki” 2018, wsparciem Poczty Polskiej we wprowadzeniu do obiegu kolekcjonerskiej kartki pocztowej o tematyce golfowej czy organizacją wystawy w warszawskiej Galerii Mokotów podhasłem „Naszą pasją jest golf!”. PSGK uczestniczy w Senioradzie, organizuje akcje promujące golfa dla firm komercyjnych, a aktywne jest także również na arenie międzynarodowej – od współpracy z The British Golf Museum w St.Andrews do ostatnio podpisanej umowę o współpracy z Italian Ladies Golf Association,

Polski Związek Golfa, jako związek sportowy zrzesza kluby golfowe, ale w poczet członków wspierających, przed PSKG, zostali przyjęci: Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska, Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów oraz Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów.

Autor artykułu: Anna Kalinowska

Fot. TOPGolf.pl

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG