Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie o Sprawozdawczo Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG 27 maja 2019 r.

W nawiązaniu do Zawiadomienia nr 1 z dnia 25 marca 2019 r., Zarząd Polskiego Związku Golfa ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 27 maja 2019 r. w Warszawie w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 (nieopodal Dworca Centralnego PKP),  w pierwszym terminie na godzinę 11.00 oraz w drugim terminie na godzinę 11.30.

Dokumenty na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG (Konto Golfisy) po zalogowaniu – pod tym linkiem https://eagle2.pzgolf.pl/account/#/document/wz w katalogu Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 27 maja 2019 r.

W załączeniu:
Zawiadomienie nr 2 – WZD PZG 2019

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG