Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

PZG i PGA Polska zacieśniają współpracę po wizycie PGAs of Europe

Zacieśnienie współpracy pomiędzy PZG i PGA Polska, rozwój kadr szkoleniowych, diagnoza potencjału rozwoju golfa w Polsce oraz wymiana doświadczeń – to najważniejsze cele, jakie przyświecały wizycie przedstawicieli PGAs of Europe w Warszawie.

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Polskiego Związku Golfa spotkali się: dyrektor generalny europejskiej centrali PGA Ian Randell, dyrektor ds. rozwoju Martin Westphal, prezes PGA Polska Jarosław Sroka wraz z członkami zarządu Piotrem Owczarkiem i Wojciechem Waśniewskim, a PZG reprezentował prezes Marek Michałowski i sekretarz generalny Bartłomiej Chełmecki.

Przedstawiciele PGAs of Europe chcieli poznać bliżej sytuację golfa w Polsce, stąd rozmowy dotyczyły, zarówno potencjału, jak i barier związanych z jego rozwojem m.in. z opodatkowaniem obiektów golfowych oraz stosunków i relacji z władzami publicznymi.

Goście poruszyli kwestię szeroko pojętej edukacji i szkolenia kadr trenerskich do pracy na różnych poziomach sportowego zaawansowania. Przy czym, dużo uwagi poświęcono rozwijanej i dyskutowanej koncepcji opracowania oraz zgłoszenia kwalifikacji dla instruktorów i trenerów golfa do Polskiego Rejestru Kwalifikacji, co w znacznym stopniu pozwoli uporządkować istniejący rynek pracy kadr szkoleniowych w Polsce.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na niewystarczającą liczbę trenerów i instruktorów w Polsce. Podkreślono również znaczenie kształcenia i doskonalenia kadr dla rozwoju golfa, nie tylko w zakresie trenersko-instruktorskim, ale również na innych polach, jak np. menedżerskim, czy sędziowskim.

Rozmowy dotyczyły zarówno spraw globalnych związanych z rozwojem golfa na świecie, jak i kwestii technicznych, takich jak np. rosnącej popularności dodawania krótszych tee na wielu obiektach, co ma zachęcać dzieci i młodzież do gry.

Przy okazji wizyty przedstawiciele PGAs of Europe zwiedzili kilka warszawskich obiektów golfowych – Golf Park Józefów, Sobienie Królewskie oraz Golf Parks Wilanów, gdzie przeprowadzono rozmowy z właścicielami, menedżerami i instruktorami PGA Polska. Miało to służyć poznaniu z bliska i lepszemu zrozumieniu specyfiki golfa w Polsce.

„PGAs chce się bardziej angażować w rozwój golfa – nie tylko zawodowego i nie tylko na Starym Kontynencie. Rozpoznanie naszych potrzeb pozwoli na zacieśnienie współpracy, a dzięki temu nie tylko na korzystanie z zagranicznych doświadczeń, ale i wskazanie nam możliwości uzyskiwania dofinansowania na popularyzację golfa z różnych źródeł, takich jak np. Ryder Cup Trust” – wspomniał Waśniewski, dyrektor edukacji PGA Polska, który w najbliższych dniach poleci do Niemiec, gdzie będzie kontynuował rozmowy z PGAs of Europe, dotyczące m.in. potencjalnego wdrożenia w Polsce pilotażowego programu edukacyjnego.

„Wizyta naszych gości okazała się bardzo produktywna. Otworzyła nam oczy na wiele ciekawych zagadnień, jak i przybliżyła kilka istotnych trendów związanych z rozwojem rynku. Jesteśmy przekonani, że przyniesie ona wymierne efekty w zakresie wzajemnego zrozumienia, jak i zacieśnienia współpracy pomiędzy PZG i PGA Polska – oczywiście z korzyścią dla rozwoju Polskiego Golfa” – powiedział Chełmecki.

PGAs of Europe zrzesza 33 krajowe organizacji PGA (28 europejskich i 5 międzynarodowych), jednocząc 13.450 profesjonalistów golfowych. Organizacja jest zaangażowana w rozwój golfa w całej Europie. Stowarzyszenie jest również partnerem Ryder Cup Europe jako jedyny członek Ryder Cup European Development Trust i jest powszechnie uznawana za wiodącą organizację w dostarczaniu bazy merytorycznej na temat rozwoju golfa na całym świecie, dzięki współpracy z The R&A w programie „Working for golf”.

pgas


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG