Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowe ramy czasowe sezonów golfowych od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie ramy czasowe sezonów golfowych w Polsce. Dotychczas sezon rozpoczynał się 1 kwietnia, a kończył 31 marca kolejnego roku. Od 2020 r. sezon golfowy będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia.

Zmiana dostosuje sezon golfowy do roku obrachunkowego oraz roku sprawozdawczego, a także sezonów w wielu innych krajach europejskich, co znacznie ułatwi prowadzenie statystyki. Dodatkowo zmiana uprości sporo kwestii organizacyjnych i księgowych, zarówno na linii PZG-kluby, jak i w kwestiach formalnych wiążących PZG z MInisterstwem Sportu i Turystyki oraz z the R&A. 

Sezon 2019 zakończy się 31 grudnia, natomiast karty HCP wydane w 2019 r. zachowają swoją ważności do 31 marca 2020 r. Z kolei karty na nowy sezon będą już wydawane od 2 stycznia 2020 r. z okresem ważności do 31 grudnia 2020 r. 

 width=

Fot. Shots on the Fairway
Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG