Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowe ramy sezonów golfowych od 1 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd PZG podjął decyzje o zmianie ram czasowych sezonów golfowych w Polsce począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dotychczas sezon rozpoczynał się 1 kwietnia, a kończył 31 marca kolejnego roku. Od 2020 r. sezon golfowy będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia.

Zmiana dostosuje sezon golfowy do roku obrachunkowego oraz roku sprawozdawczego, a także czasu trwania sezonów w wielu innych krajach europejskich, co znacznie ułatwi prowadzenie statystyki. Dodatkowo zmiana uprości sporo kwestii organizacyjnych i księgowych, zarówno na linii PZG-kluby, jak i w kwestiach formalnych wiążących PZG z Ministerstwem Sportu oraz z the R&A.

Sezon 2019 zakończy się 31 grudnia, natomiast karty HCP wydane w 2019 r. zachowają swoją ważności do 31 marca 2020 r. Z kolei karty na nowy sezon będą już wydawane od 2 stycznia 2020 r. z okresem ważności do 31 grudnia 2020 r.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Marek Michałowski
Prezes Zarządu
Polski Związek Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG