Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Obowiązkowe szkolenia WHS – trwają zapisy

W związku z wejściem w życie Światowego Systemu HCP (WHS) Polski Związek Golfa prowadzić będzie obowiązkowe szkolenia przygotowujące do obsługi WHS oraz wprowadzonych zmian w systemie informatycznym PZG Eagle.

UWAGA: Szkolenie ma charakter obowiązkowy dla wszystkich administratorów klubowych oraz klubowych komisji handicapowych. Klub golfowy jest bezwzględnie zobowiązany do posiadania Klubowej Komisji HCP oraz przestrzegania przepisów dotyczących WHS. Wszystkie wydane dotychczas certyfikaty dostępu do Systemu Eagle wygasają z dniem 31 marca 2020 r. 

Podstawa prawna:

– Art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

– §6 ust. 2, § 11 ust. 4 pkt 3 e) oraz § 11 ust. 1 pkt b. Statutu PZG.

Od 1 kwietnia jedynie osoby posiadające ważne certyfikaty będą upoważnione do dostępu do systemu PZG Eagle jako:

 1. Administratorzy klubu golfowego,
 2. Klubowa komisja HCP.

Szkolenie jest bezpłatne dla jednego administratora oraz dwóch członków komisji HCP każdego klubu.

W kursie mogą wziąć udział również pozostali zainteresowani za odpłatnością (99 zł brutto za osobę), którzy po pomyślnie ukończonym szkoleniu uzyskają stosowny certyfikat dokumentujący odbyte przeszkolenie. Koszt udziału w egzaminie poprawkowym wynosi 49 zł brutto dla każdego uczestnika. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia, a nie wezmą udziału w kursie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Osoby zwolnione z opłat w pierwszym terminie szkolenia będą zobowiązane do uiszczenia zapłaty 49 zł w przypadku przystąpienia do szkolenia w terminie innym niż zadeklarowany.

Rejestracji na szkolenia należy dokonywać poprzez wysyłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres whs@polski.golf.

Szkolenia prowadzone będą w minimum 10 osobowych grupach w Warszawie. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników szkolenia będą organizowane – w biurze PZG albo w innym wyznaczonym miejscu –  w godz. 12:00-16:00, w następujących terminach:

 • 28.02.2020 (piątek) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 29.02.2020 (sobota) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 06.03.2020 (piątek) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 16.03.2020 (poniedziałek) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 20.03.2020 (piątek) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 21.03.2020 (sobota) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 23.03.2020 (poniedziałek) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 27.03.2020 (piątek) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 28.03.2020 (sobota) – szkolenie wraz z I terminem egzaminu
 • 30.03.2020 (poniedziałek) – ostateczny termin szkolenia wraz  z  egzaminem / II termin – centralny egzamin poprawkowy.

Po ostatnim terminie (30.03.2020) uzyskanie certyfikatów dostępowych możliwe będzie jedynie w indywidualnym trybie komisyjnym (III termin), którego koszt wynosi 250 zł brutto za osobę.

Istnieje możliwość zorganizowania na życzenie klubu/pola szkolenia regionalnego pod warunkiem zebrania min. 20 zainteresowanych osób. W takim przypadku ogólne zasady i koszty uczestnictwa w szkoleniu pozostają bez zmian. Natomiast organizator regionalny zobligowany będzie do pokrycia dodatkowych i uzgodnionych kosztów wynikających z delegacji wykładowców z Warszawy (w zależności od dystansu – dojazdu, zakwaterowania, i wyżywienia).

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Aktualna lista zgłoszeń na szkolenia: TUTAJ

Fot. WHS

 width=

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG