Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiana reguły w Statusie Amatora od stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r., R&A i USGA wprowadziły zmianę w regule 3-2b Reguł Statusu Amatora, która modyfikuje zasady otrzymywania nagród za hole-in-one.

Reguły nie będą już ograniczać nagrody, jaką golfista amator może otrzymać w momencie trafienia hole-in-one poza rundą golfa, w tym w konkursach hole-in-one „w jednym podejściu” oraz w konkursie „wielokrotnego podejścia”.

Nowa reguła 3-2b otrzymuje następujące brzmienie: Reguła 3-2b. Nagrody za Hole-in-One

Golfista amator może przyjąć nagrodę przekraczającą limit z Reguły 3-2a, w tym nagrodę pieniężną, za hole-in-one podczas rundy golfa na polu golfowym. Ponadto golfista amator może przyjąć taką nagrodę również podczas zawodów odbywających się poza rundą golfa, w tym zawodów wielokrotnego podejścia i innych niż na polu golfowym (np. na driving range, symulatorze golfowym lub putting greenie) pod warunkiem, że długość uderzenia wynosi co najmniej 50 yardów (45 metrów).

Partner Strategiczny

Partner Generalny