Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Grzegorz Puszkarski w Trybunale Arbitrażowym PKOl

Wiceprezes PZG Grzegorz Puszkarski został powołany do pełnienia funkcji arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w kadencji 2020-2023. Podstawowym zadaniem Trybunału jest rozstrzyganie sporów wynikających z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.  

Jego misją jest ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych, zapobieganie ewentualnym nadużyciom i dbałość o przestrzeganie prawa przez organy dyscyplinarne polskich związków sportowych oraz rozwój polskiego prawa sportowego. W skład Trybunału Arbitrażowego wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres czteroletniej kadencji, spełniających rygorystyczne kryteria ustawowe, w tym bogate doświadczenie w zakresie prawa, w szczególności prawa sportowego.

„To zaszczyt i nobilitacja dla mojej osoby, ale również zapowiedź nowych wyzwań i obowiązków. Miłe na pewno jest to, że osoby związane z golfem są zapraszane do pełnienia funkcji ważnych dla całego polskiego sportu, a nie tylko naszej dyscypliny” – powiedział Grzegorz Puszkarski.

Mecenas Puszkarski to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Aktualnie wykonuje zawód adwokata. Z zamiłowania golfista, od 2010 roku wiceprezes PZG.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl działa od 1994 r., a jego struktura oraz zasady działania zostały ukształtowane na wzór Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu z siedzibą w Lozannie.

Więcej o Trybunale: www.trybunalsport.pl/start

Na zdjęciu Centrum Olimpijskie w Warszawie – siedziba PKOl

 width=

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG