Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Aktualizacja: Zasady udziału i aktualny harmonogram szkoleń WHS w formie webinar

W związku z decyzją Zarządu PZG o odwołaniu wszystkich szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń do dnia 31 marca br. (więcej: TUTAJ), uprzejmie informujemy, że zaplanowane szkolenia ze Światowego Systemu Handicapowego (WHS) zostaną przeprowadzone zdalnie.

Szkolenia WHS zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji w pierwotnie ustalonych terminach (w godzinach 12.00-16.00):

  • 16.03.2020 (poniedziałek)
  • 17.03.2020 (wtorek) – szkolenie regionalne Toya
  • 20.03.2020 (piątek)
  • 21.03.2020 (sobota)
  • 23.03.2020 (poniedziałek)
  • 27.03.2020 (piątek) szkolenie regionalne Szczecin
  • 28.03.2020 (sobota)
  • 30.03.2020 (poniedziałek) – ostateczny termin szkolenia

UWAGA: Szkolenie ma charakter obowiązkowy dla wszystkich administratorów klubowych oraz klubowych komisji handicapowych. Klub golfowy jest bezwzględnie zobowiązany do posiadania Klubowej Komisji HCP oraz przestrzegania przepisów dotyczących WHS. Wszystkie wydane dotychczas certyfikaty dostępu do Systemu Eagle wygasają z dniem 31 marca 2020 r. 

Podstawa prawna:

– Art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

– §6 ust. 2, § 11 ust. 4 pkt 3 e) oraz § 11 ust. 1 pkt b. Statutu PZG.

Od 1 kwietnia jedynie osoby posiadające ważne certyfikaty będą upoważnione do dostępu do systemu PZG Eagle jako:

  1. Administratorzy klubu golfowego,
  2. Klubowa komisja HCP.

Dotychczasowe postanowienia odnośnie płatności oraz zapisów na szkolenia nie ulegają zmianie. Szkolenie jest bezpłatne dla jednego administratora oraz dwóch członków komisji HCP każdego klubu. W kursie mogą wziąć udział również pozostali zainteresowani za odpłatnością (99 zł brutto za osobę), którzy po pomyślnie ukończonym szkoleniu uzyskają stosowny certyfikat dokumentujący odbyte przeszkolenie. Koszt udziału w egzaminie poprawkowym wynosi 49 zł brutto dla każdego uczestnika. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia, a nie wezmą udziału w kursie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Osoby zwolnione z opłat w pierwszym terminie szkolenia będą zobowiązane do uiszczenia zapłaty 49 zł w przypadku przystąpienia do szkolenia w terminie innym niż zadeklarowany.

Rejestracji na szkolenia należy dokonywać poprzez wysyłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres whs@polski.golf.

W zdalnym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 uczestników (wyjątkiem są zaplanowane wcześniej szkolenia regionalne). Aby przystąpić do szkolenia niezbędny jest działający laptop/komputer stacjonarny oraz łącze internetowe pozwalające na udział w wideokonferencji. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą narzędzia informatycznego Zoom – każdy z uczestników najpóźniej w przeddzień szkolenia otrzyma wiadomość e-mail zawierającą instrukcję obsługi narzędzia oraz wszystkie inne niezbędne informacje.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Aktualna lista zgłoszeń na szkolenia: TUTAJ

Materiały szkoleniowe: TUTAJ

Test wstępny: TUTAJ

Przypominamy, że każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do indywidualnego zapoznania się z ww. materiałami oraz do rozwiązania i wysłania testu wstępnego na adres whs@polski.golf najpóźniej w przeddzień szkolenia. Celem testu jest wprowadzenie uczestników w tematykę szkolenia i przygotowanie do egzaminu końcowego. Zadania powinny być wykonane samodzielnie przez każdego uczestnika.

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG