Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 10/2019

z dnia 25 lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

W nawiązaniu do Decyzji nr 69 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
 współzawodnictwa młodzieży”, Zarząd PZG podjął uchwałę o przeznaczeniu całości przyznanej kwoty dofinansowania z FRKF w wysokości 350 000 zł na realizację szkolenia centralnego.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG