Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r

 

UCHWAŁA NR 11/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZG za 2018 r.  

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd PZG zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 r. które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zarząd PZG zatwierdza wykonanie budżetu za 2018 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG