Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 13/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia PZG na 2019 r. 

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza założenia organizacyjno-szkoleniowe Narodowego Programu Rozwoju Juniorów w 2019 r., które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG