Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 17/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia składu delegacji PZG na WZD PKOl 2019

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza następujący skład osobowy delegacji PZG na WZD PKOl w dniu 25 kwietnia 2019 r.:

  1. J. Socha
  2. B. Chełmecki
  3. J. Mojsiewicz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG