Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 18/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 18/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenie regulaminów Turniejów Mistrzowskich na 2019 r.

§  1.

Zarząd PZG zatwierdził regulaminy Turniejów Mistrzowskich PZG stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG