Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 11 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 21/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wykreślenia z rejestru członków PZG

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. c) Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG wykreśla z rejestru członków następujące kluby golfowe:

  1. Discover Golf Club
  2. Golf Palace & Country Club
  3. Rycerski Klub Golfowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG