Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 25/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 8 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 25/2019

z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym biura PZG.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza zmiany w regulaminie organizacyjnym PZG. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG