Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 27/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 8 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 27/2019

z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie oceny okresowej pracowników Biura PZG.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

    1. Zarząd PZG podjął decyzję o wypłacie premii wynikowych i nagród uznaniowych pracownikom Biura PZG za 2018 r. w pełnej wysokości wynikającej z przyjętego planu.
    2. Zarząd PZG wyznaczył cele i zadania wynikowe wraz z wysokością premii i nagród do realizacji w 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG