Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 28/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 8 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 28/2019

z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie udzielenie pełnomocnictw na WZD EGA

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG  udziela pełnomocnictwa do reprezentowania PZG na WZD EGA w dniu 19 czerwca 2019 r. Szwedzkiej Federacji Golfa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG