Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 29/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2019 r

 

UCHWAŁA NR 29/2019

z dnia 27 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany regulaminu MP Seniorów 2019

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się zmiany do regulaminu szczegółowego zawodów MP Seniorów 2018 polegające na stworzeniu osobnej klasyfikacji turniejowej wyłaniającej medalistów narodowości polskiej, jako odrębnej od klasyfikacji generalnej.
  2. Tekst jednolity regulaminu zawodów MP Seniorów 2019 uwzględniający przedmiotowe zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG