Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 31/2019 z dnia 27 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 31/2019

z dnia 27 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów honorowych PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronaty honorowe następującym inicjatywom:

  • Turniej KIG Open 2019 o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (Sierra Golf Resort, 25.08.2019).
  • Hickory Golf Days oraz International Polish Hickory Golf Championship 2019 (Sobienie Królewskie G&CC, 08.06.2019).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG