Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 1 lipca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 34/2019

z dnia 1 lipca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania dotacji projektowi wydawniczemu EDGA

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Podjęto współpracę z PGA Polska w zakresie włączenia następujących kwalifikacji trenersko-instruktorskich w golfie do Polskiego Rejestru Kwalifikacji:

  • Instruktor golfa (PRK 4 – prowadzenie zajęć rekreacyjnych z golfa)
  • Trener golfa (PRK 5 – planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego).

§ 2

PZG sfinansuje koszty zgłoszenia w/w kwalifikacji do Polskiego Rejestru Kwalifikacji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG