Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 35/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 1 lipca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 35/2019

z dnia 1 lipca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustalenia delegacji Zarządu PZG na WZD EGA 2019

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na WZG EGA 13-16 listopada 2019 we Francji Zarząd PZG reprezentować będzie jako delegat wiceprezes ds. sportowych Janusz Sikora.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG