Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 37/2019

z dnia 12 lipca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG, na wniosek trenera KN, niniejszym powołuje do reprezentacji Polski na za imprezy mistrzowskie i międzynarodowe następujących zawodników:

1. Indywidualne ME Kobiet 2019 – Nicole Polivchak

2. European Young Masters (ME do lat 16)

  • Nikolas Tymiński
  • Patryk Fassero Gamba
  • Kinga Kuśmierska
  • Nina Wojtczak

3. European Team Shield:

  • Nicole Polivchak
  • Maria Żrodowska
  • Dominika Gradecka
  • Dorota Zalewska

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG