Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 38/2019

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG obejmuje patronatem honorowym wydarzenie pn. „Retro Cup 2019”, które odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG