Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 39/2019 z dnia 2 września 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 września 2019 r

UCHWAŁA NR 39/2019

z dnia 2 września 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wdrożenia Światowego Systemu HCP w PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Wdrożenie WHS nastąpi w PZG z dniem 1 stycznia 2019 r.
  2. Okresem przejściowym będzie okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., kiedy to zamierza się przeszkolić reprezentantów klubów, klubowe komisje HCP i administratorów Eagle.
  3. Za wdrożenie WHS do systemu PZG Eagle odpowiedzialna będzie firma Wojciech Grochowski (KEMBO sp. z o.o.), który otrzyma za wykonaną pracę wynagrodzenie na zasadach ustalonych w odrębnej umowie.
  4. Wdrożenie WHS nadzorować będzie z ramienia Komisji Kalibracyjno-Handicapowej Dariusz Okrasa, który otrzyma za wykonaną pracę wynagrodzenie na zasadach ustalonych w odrębnej umowie
  5. Na podstawie rekomendacji Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG podjęto następujące decyzje dot. warunków zakwalifikowania rundy do celów handicapowych w systemie WHS:

 

Decyzja nr

Reguła WHS

Dotyczy

Możliwe opcje

Podjęta Decyzja

1

2.1a

Zatwierdzone formaty gry

Stroke play

Stableford

Par/Bogey

Maximum score

  • Stroke Play
  • Stable ford

2

2.1a (iii)

Obowiązek wcześniejszego zgłoszenia rundy towarzyskiej

a)      Wcześniejsze zgłoszenie jest wymagane

b)      Wcześniejsze zgłoszenie nie jest wymagane

b)

3

2.2a

Wymagana liczba dołków rozegranych w czasie rundy

a)    Minimum 10 dołków

b)    Wszystkie 18 dołków

a)

4

3.2

Sytuacje gdy dołek nie został rozegrany
(gdy rozegrano od 10 do 17 dołków)

a)      Wynik rundy 18 dołkowej jest brany pod uwagę do celów handicapowych

b)    Wynik rundy 18 dołkowej nie jest brany pod uwagę do celów handicapowych

a)

5

2.2b

Wymagana liczba rozegranych dołków
w rundzie 9 dołkowej

a)    Wszystkie 9 dołków

b)    Rundy 9 dołkowe nie są brane pod uwagę do celów handicapowych

b)

6

4.1b

Sposób zgłaszania wyników rundy

a)    Wymagane podanie wyników poszczególnych dołków

b)    Wyniki poszczególnych dołków albo końcowy wynik całej rundy

b)

7

5.1b

Obliczanie nadwyżki uderzeń (wyniku do celów handicapowych) rundy 9 dołkowej

a)    Wykonywane jest przeliczenie na nadwyżkę uderzeń równoważną dla rundy 18 dołkowej (jeśli rozegrano więcej niż 9 dołków, wyniki z dołków powyżej 9‑tego są pomijane, wyniki rund 9 dołkowych są łączone w wynik rundy 18 dołkowej)

b)    Wykonywane jest przeliczenie na nadwyżkę uderzeń równoważną dla rundy 18 dołkowej (jeśli rozegrano więcej niż 9 dołków, wynik jest przeliczany na rundę 18 dołkową)

c)    Wynik rundy 9 dołkowej nie jest brany pod uwagę do celów handicapowych

b)

8

7.1a

Wymóg zatwierdzania lub potwierdzania zmian Handicapu w górę o więcej niż określona wartość

a)    Wymagane jest zatwierdzenie zmian Handicapu w górę o więcej niż …. (określona wartość)

b)    Zatwierdzenie nie jest wymagane

 

9

7.1b

Wymóg zatwierdzania lub potwierdzania zmian Handicapu wynikających z procedury weryfikacji handicapu.

a)    Zatwierdzenie jest wymagane

b)    Zatwierdzenie nie jest wymagane

b)

10

Załącznik

Odmienne procedury dla graczy o wysokich Handicapach

a)    Brak automatycznego podwyższania Handicapu dla graczy z Handicapem od 36 do 54

b)      Brak automatycznego podwyższania Handicapu dla graczy z Handicapem od 26,5 do 54

c)      Automatyczne podwyższanie Handicapu dla wszystkich graczy

 

 

 

a)       

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG