Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 4/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 4/2019

z dnia 6 lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu powoływania kadry narodowej na 2019 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdził zmiany w regulaminie powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasadach i warunkach reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych na 2019 r.. Tekst ujednolicony regulaminu stanowi załącznik nr 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG