Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 40/2019 z dnia 2 września 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 września 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 40/2019

z dnia 2 września 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie dofinansowania kosztów udziału w szkoleniu

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG, na wniosek Komisji Golfa Kobiecego PZG, podjął decyzję o poparciu kandydatury Dominki Antoniszczak do udziału w R&A Woman in Golf Charter Leadership Programme oraz pokryciu kosztów delegacji i udziału w szkoleniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG