Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 43/2019 z dnia 2 września 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 września 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 43/2019

z dnia 2 września 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

§ 1.

Zarząd PZG przyznał patronat honorowy Mistrzostwom Polski Longest Drive 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG